Arvioitu lukuaika: 5 min.

Luovuus kukkii kirkkaimmin ongelman, liiketoimintaälyn ja datan maaperällä. Kuinka se valjastetaan markkinoinnin tarpeisiin. Tästä artikkelista saat käytännön työkalut luovan suunnittelun tueksi.

Luovuus on kaiken ratkaisukeskeisen toiminnan, siksi myös liiketoiminnan elinehto. Ratkaisu tarvitsee taustalleen ongelman. Välissä tapahtuu luova prosessi, jossa aiempaa tietoa yhdistetään yllättävillä tavoilla uusiksi ajatuksiksi. Syntyy uusia ideoita.

Johtamattomana luova prosessi on vaarassa hukkua omaan runsauteensa tai jäädä jumiin olemattomiin ideoihin. Tulosta syntyy, kun punainen lanka on hallussa ja luovuutta tuetaan sopivilla työkaluilla.

Kaikki lähtee liikkeelle ongelmasta. Alussa ei ole oleellista oikeiden vastausten löytäminen, vaan oikeiden kysymysten asettaminen. Tämän ääreen kannattaa pysähtyä hetkeksi. Vahva ymmärrys liiketoiminnasta ja bisnestavoitteista mahdollistaa sellaisen ongelman nimeämisen, joka auttaa löytämään tuloksellisen ratkaisun.

Luovan prosessin viisi vaihetta 

Luovaa prosessia on kuvattu usein James Webb Youngin viiden vaiheen kautta, teoksesta ‘A Technique for Producing Ideas’. Se toimii hyvin edelleen, vuosikymmenten jälkeenkin.

1) Kerää materiaalia

Data is the king. Sen lisäksi, että olet perehtynyt liiketoiminnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin syvällisesti, on olennaista, että keräät kaiken mahdollisen datan kohdemarkkinoista. Heitä hyvästit mutulle. Tutki kohderyhmäsi, ostajapersoonien käyttäytyminen, mediatottumukset ja kilpailutilanne. Löydä insight.

Toisaalta tarvitset myös pehmeämpää ymmärrystä aihealueesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Ole utelias. Listaa ylös omia ideoitasi ja kokemuksiasi. Ammenna tietoa eri medioista, kirjallisuudesta ja verkosta. Tutustu aikaisemmin toteutettuihin kampanjoihin ja kilpailijoiden töihin. Poikkea myös ihan toisilla toimialoilla.

Vinkit tiimille: Istukaa tässä vaiheessa yhdessä alas mahdollisimman monta kertaa. Jakakaa ajatuksia keskenänne. Saatatte huomata kerta toisensa jälkeen, kuinka uusia ajatuspolkuja syntyy ja luovuus tuntuu kukkivan. Palatkaa vielä takaisin omiin tiedonkeruuprosesseihin, jotka ovat nyt saaneet hieman polttoainetta liekkeihin.

2) Sulattele ja työstä materiaalia 

Nyt on tarkoitus yhdistellä tiedon keräämisvaiheessa syntynyttä materiaalia. Yritä löytää keräämillesi ajatuspalasille yhtymäkohtia ja uusia merkityksiä. Kirjaa ne ylös johdonmukaisesti. Työstämisvaiheessa ei kannata antaa väsymykselle valtaa. Käytä apunasi luovan suunnittelun työkaluja, joita kuvaamme tässä artikkelissa myöhemmin.

Vinkit tiimille: Sinua ja tiimiäsi voi auttaa esimerkiksi post it –lappuset. Merkitkää jokaisen ajatukset ylös seinälle omiin lappuihin. Sitten vain yhdistelemään. Tässä vaiheessa huomaatte, kuinka yhtäkkiä voitte nähdä asioita uudessa valossa. Kirjatkaa kaikki kiinnostavat ajatuspolut ylös ja ammentakaa uusia ideoita niiden kautta.

3) Jätä hautumaan

Mieli toimii jännällä tavalla. Jos pinnistelet pitkään ideoinnin parissa, pää voi yhtäkkiä tuntua tyhjältä ja luova prosessi merkityksettömältä. Ei hätää, se kuuluu asiaan. Tässä vaiheessa koko jutun unohtaminen ei anna pelkästään mukavaa hengähdyshetkeä, vaan alitajunnalle tärkeän ajan prosessointiin.

Vinkit tiimille: Tehkää nyt jotain ihan muuta ja unohtakaa koko juttu, päivän tai parin ajaksi. Vaikka tekisikin mieli kutsua tiimi koolle jatkamaan ajatusten luontia, älä tee niin.

3) Heureka! Oivalluksen hetki.

Hautumisvaiheen jälkeen on aika palata aiheeseen. Mieti työstettyjä ideoita ja mahdollisia ratkaisuja. Aika usein oivallus syntyy kuin itsestään. Kun se tapahtuu, kirjaa ajatus heti ylös. Joskus joudut ideoimaan ja hauduttelemaan hieman lisää.

Vinkit tiimille: Istukaa alas, keskustelkaa ja kirjatkaa ylös syntyneitä ideoita. Nouseeko tässä vaiheessa joukosta voittajaa? Karsikaa parhain idea, jota voitte lähteä työstämään.

4) Työstövaihe 

Käsissäsi on nyt raaka idea. Realiteetit astuvat tässä vaiheessa kuvaan. Työstövaiheessa ideaa kehitetään eteenpäin konkreettisesti toteutettavaan muotoon. Luultavasti joudut myös palaamaan hieman takaisin, rajaamaan ja hautaamaan osia ideasta. Raakile on tärkeää esittää myös tiimin ulkopuolisille ja ottaa vastaan palautetta.

Vinkit tiimille: Ideaa voi hyvin työstää yhdessä kohti konkretiaa, mutta mitä pidemmälle prosessi etenee, sen tärkeämpää on nimetä vastuuhenkilöt. Mainostoimistotiimissä se voi tarkoittaa esimerkiksi visuaalisten mallien edistämistä AD + copy –parin voimin tai mediaratkaisujen suunnittelua strategin pöydällä.

Kolme helppoa luovan suunnittelun työkalua 

Ideoinnin työkaluja on olemassa runsaasti. Käytännössä niidenkin keksimisessä vain luovuus on rajana. Mikä tahansa metodi, joka saa yhdistelemään vanhaa ja uutta, näkemään kolikon kummallekin puolelle ja jopa hulluttelemaan ja hassuttelemaan erilaisilla konsepteilla, voi viedä kohti suurta luovaa ideaa. Tässä kuitenkin suosikkimme markkinointiviestinnän konseptien suunnittelussa:

1) Uudet yhdistelmät 

Mieti valmiiksi, mitkä ovat tuotteen tai palvelukonseptin kaksi pääelementtiä. Nimeä ne otsikoiksi paperille omiin sarakkeisiinsa. Tässä voi hyvin hyödyntää myös post it –lappuja ja työskennellä seinällä.

Kirjaa nyt kummankin elementin alle ominaisuuksia ja erityispiirteitä, joita kyseiseen aihealueeseen liittyy: ilmiöitä, sanoja, tunteita, tapahtumia… Käännelkää ja väännelkää aihetta.

Alkakaa seuraavaksi yhdistelemään asioita keskenään. Nostakaa inspiraatiota synnyttäviä yhdistelmiä erilleen ja kirjaa ylös näistä syntyvät ideat.

2 ) Väärin ajateltu

Tässä metodissa tarkoituksena on päästää luovuus irti ja vapauttaa jokainen omista ajatusmaailman rajoitteistaan. Nyt saa ajatella luvan kanssa “väärin”. Tämä metodi voi toimia erityisen hyvin heti alussa, jotta jokainen oppii pääsemään sen kuuluisan boksin ulkopuolelle. On monia eri tapoja ajatella väärin, mutta yksi on tässä:

Jokainen kirjoittaa yhden post it –lapun taakse asian, jota pelkää eniten ja toisen lapun taakse lempiruokansa. Laput liimataan seinälle omiin ryhmiinsä. Seuraavaksi lapuista muodostetaan sattumanvaraiset parit ja katsotaan mitä löytyy. Karhu toisessa lapussa ja pizza toisessa voi aloittaa polun voittajaideaan.

3) Eri lähtökohdat 

Mieti uutta konseptia erilaisten lähtökohtien kautta. Jokainen tiimin jäsen voi ottaa haltuunsa yhden lähtökohdan ja ideoida konseptia sen kautta. Käytä seuraavia:

  • Tunteellinen
  • Looginen
  • Yksinkertainen
  • Innovatiivinen
  • Relevantti

Mikä edistää luovuutta työyhteisössä? 

Luovuus kumpuaa uusien ja erilaisten näkökulmien yllättävistäkin yhdistelmistä. Sehän tarkoittaa sitä, että mitä erilaisempia ihmisiä sinulla on ympärilläsi, sitä vahvemmin luovuutta on ammennettavissa. Menestyvä johtaja kerääkin ympärilleen mahdollisimman kirjavan osaajajoukon.

Vaali avoimuutta ja rohkaise heittäytymään. Olethan kuullut sanottavan, että epäonnistuminen on lahja? Käytännössä se ei tietenkään useinkaan siltä tunnu, mutta totta on, että vain uskaltamalla epäonnistua voi kasvaa. Vain jos pääsemme irti sisäisistä rajoitteistamme, voimme todella avautua uusille ideoille.

Aika. Luovuutta ei voi pakottaa tapahtumaan tässä ja nyt. Näin tehokkuuden aikakautena suurimmat haasteet luovalle työlle ovatkin usein aikataulupaineet ja tulostavoitteet. Hyvällä johtamisella luova prosessi voidaan kuitenkin saattaa alusta loppuun annetuissa raameissa.

Tarvitsetko apua luovaan suunnitteluun? 

Ei arvailla, vaan tutkitaan ja suunnitellaan yhdessä. Oman luovan tiimimme lisäksi insightin luomisessa meitä auttaa saman katon alla palveleva tutkimustoimisto Kuulas. Ota meihin yhteyttä jo tänään.