Hop Lop -korvamadolla vauhtia asiakasmääriin

Viking-Line-kuvauspiste-turistit

Hop Lop halusi kampanjoida tavalla, joka sisällöltään ja mediavalinnoiltaan pystyisi reagoimaan mahdollisimman nopeasti kausivaihteluihin.

Hop Lopin liiketoiminta on voimakkaan reaktiivista: vuodenaika, sää ja pyhäpäivät vaikuttavat asiakkaiden käyttäytymiseen. Hop Lop halusi kampanjoida tavalla, joka sisällöltään ja mediavalinnoiltaan pystyisi reagoimaan mahdollisimman nopeasti näihin vaihteluihin. Silti mainonnan piti myös brändätä Hop Lopia ja lisätä muistamista.

Radio valittiin yhdeksi päämediaksi ja kaikkiin liikkuvan kuvan tarpeisin Marvelous suunnitteli yhdessä Soundartin kanssa mahdollisimman tunnistettavan äänilogon ja tunnusmusiikin eli korvamadon. Uusi, iloinen tunnari muodosti kuulijoiden päähän ilovoittoisen brändimielikuvan, joka alkoi nopeasti näkyä myös seikkailupuistoissa, joista osa piti sulkea tilapäisesti liian väkimäärän vuoksi. Tätä tunnusmusiikkia tuleekin siksi kuunnella omalla vastuulla.