Metsä Tissue Sample Book

Metsä Tissue Sample Book - Työt - Marvelous Finland

Kohderyhmä tarvitsi tiiviissä ja selkeässä muodossa olevaa tietoa valikoimasta ja siitä, mitkä Metsä Tissuen tuotteet parhaiten soveltuvat heidän tarkoituksiinsa.

Viking-Line-kuvauspiste-kuva-smaller

Metsä Tissuen Basepaper-tuotteiden asiakkaana ovat elintarviketeollisuus sekä paperin jalostajat, jotka tekevät papereista lopputuotteita eri tarkoituksiin ravintoloille, kahviloille, pakkauksiin sekä ruoanvalmistukseen. Asiakkaat sijaitsevat eri maissa ympäri Eurooppaa, mutta myös Amerikassa ja Aasiassa.

Myyjät kaipasivat konkreettista näytekirjaa myyntikäynneille sekä lähetettäväksi suoraan asiakkaille.

Sample Bookin tehtävä on esitellä tuotteiden ominaisuuksia sekä vertailla Metsä Tissuen eri paperilaatujen eroavaisuuksia ja käyttötarkoituksia. Konkretisoidaksemme eroja, esitteen mukaan sijoitettiin konkreettisia näytteitä eri paperilaaduista. Sisältöä on noin 10 sivua sekä 17 paperinäytettä. Kätevä esitekirja lisäsi myyjien ja asiakkaiden tyytyväisyyttä, säästi aikaa myyntityöltä tehostaen siten koko myyntiprosessia. Asiakkaille pysyvästi jäävä esite toimi myös tehokkaana muistuttajana lisäten Metsä Tissuen brändipresenssiä.

Viking-Line-kuvauspiste-kuva-smaller

Kätevä esitekirja lisäsi myyjien ja asiakkaiden tyytyväisyyttä, säästi aikaa myyntityöltä tehostaen siten koko myyntiprosessia.